top of page
Top
הבחירה בך הייתה ההחלטה הכי טובה"
"בכל הליך התכנון והבניה

אייל יקירנו,

 

כשהתחלנו את תהליך תכנון ביתנו, לא ידענו להבין את משמעות חשיבותו של הצוות הסובב אותנו בתקופה זו ובראשו, חשיבותו של האדריכל ה"מנצח" על כל התהליך.

 

לאחר שנת בנייה מתישה ושוחקת מאין כמותה, רוויית מתחים והחלטות אותן יש לקבל באופן יום-יומי, אנחנו יכולים לומר שאיננו יכולים להעלות על דעתנו את האפשרות לשרוד את התקופה הזו ללא תמיכתך היום-יומית (פשוטו כמשמעו, שהרי לא חלף יום בשנה זו בו לא שוחחנו)...

bottom of page